Razvijanje otvorene komunikacije temeljni je stup na kojem počiva svaka zdrava i zadovoljavajuća seksualna veza. Kako se osloniti na partnera i povećati samopouzdanje u seksualnosti može započeti upra