Spajanje uma i tijela u kontekstu intimnosti nije samo poželjno, već i ključno za dublju emocionalnu povezanost između partnera. Jedan od najefikasnijih pristupa postizanju ove povezanosti je kroz med