Intuitivno vođenje ljubavi: kako se povezati sa partnerom bez riječi može se smatrati umjetnošću koja zahtijeva pažnju, osjetljivost i razumijevanje neverbalnih signala koje šaljemo i primamo. Neverba