Održavanje intime u odnosima na daljinu zahtjeva iznimnu predanost i otvorenu komunikaciju između partnera. U osnovi svake snažne veze, pa tako i one koja se održava preko kilometara, leži neprestano