Partnerstvo kao put ka beskrajnoj ljubavi: Suradnja u svim životnim situacijama nije samo romantična ideja već stvarna praksa koja parovima pomaže da uspostave dublju emocionalnu povezanost. Ta poveza